This website uses cookies

We use data or cookies in your browser to personalize and improve the convenience of using our website, analyze website activity which helps support our marketing and sales activities and display personalized ads based on information about your interests (including your activity on our website or other sites) and your location. Below you can change your browser settings to block some or all cookies.

Save the choice Accept all
zero-waste-cover.jpg
Jako świadomy producent artykułów higienicznych i kosmetycznych, wyrobów medycznych, chemii gospodarczej - jesteśmy odpowiedzialni za ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.

zrównoważony rozwój

zrownowazony-rozwoj-new.png logo

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Grupa TZMO przyjęła Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która zawiera m.in. zobowiązania w zakresie ochrony środowiska i społeczeństwa i jest zgodna z wymaganiami Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

prrogramy-w-grupie.png logo

Programy w Grupie TZMO

Grupa TZMO aktywnie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, zgodnych z Agendą 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ poprzez realizację wewnętrznych Programów.

logotypy-na-opakowaniach.png logo

Logotypy na opakowaniach produktów

Na opakowaniach produktów wytwarzanych w Grupie TZMO znaleźć można oznakowania środowiskowe, które podzielone zostały na oznakowania wewnętrzne (których właścicielem jest TZMO SA) oraz oznakowania zewnętrzne (regulowane prawem).

career
LinkedIn